Montessori dílničky

 

Pro koho jsou hodiny určeny?

Hodiny Montessori jsou určeny dětem ve věku 1,5 až 3,5 roku. Maximální počet dětí v lekci je 8. Děti se společně s vámi rodiči učí porozumění, vzájemného respektu, úcty jeden k druhému a maximální podpory v činnostech, které si dítě samo vybere, a kterým se chce v dané chvíli věnovat. Společně se zkušenou lektorkou podporujete přirozený rozvoj vašich dětí.

K hladkému průběhu výuky slouží předem připravené prostředí a Montessori pomůcky. Ty slouží především pro smyslové vnímání a rozlišování, jemnou a hrubou motoriku, ale také pro rozvoj řeči. Nechybí ani aktivity vhodné pro sebevyjádření jako jsou pohyb, výtvarná a hudební výchova.

Jak hodiny Montessori probíhají?

V úvodu lekce se všichni sejdeme na elipse, která je pro nás pomyslnou základnou a kde se přivítáme a pozdravíme. Krátce si popovídáme o připraveném tématu.  Chůzí po elipse trénujeme koncentraci pozornosti. Následuje práce s Montessori pomůckami a materiály. Na závěr lekce se znovu sejdeme na elipse, zazpíváme si, zatancujeme a rozloučíme se.

Pokud máte další otázky, můžete nezávazně vyplnit přihlášku, budeme Vás telefonicky kontaktovat.

Přihláška