Hudební Knoflík

Koncept postavený na českých tradicích, literatuře, skladbách a básních. Děti se v programech hravou a tvořivou formou seznámí, s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti s hudebními žánry, styly, hudebními nástroji a hudební teorií.

Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje, boomwhakery a nástroje, které si děti samy vytvoří. Výuka u dětí rozvíjí psychomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, jemnou a hrubou motoriku, sociální vazby a komunikaci. Součástí hodin jsou logopedické, sluchové, tvořivé, poznávací a pohybové hry. V hodinách má své místo i poslechová část s dramatizací i bez.  Každá hodina má jasně danou strukturu a metodiku.

Rozdělení programů podle věku

 • Zelený knoflík Malásci – pro dětí od 4 do 10 měsíců
  počet dětí ve skupině: max 10
  trvání: 1 rok
 • Žlutý knoflík Janáčci – pro děti od 10 měsíců do 2,5 roku
  počet dětí ve skupině: max 12
  trvání: 2 roky
 • Červený knoflík Hudečci – pro děti od 2,5 do 4,5 roku
  počet dětí ve skupině: max 12
  trvání: 2 roky
 • Modrý knoflík Smetánci – pro děti od 4,5 do 5,5 roku
  Počet dětí ve skupině: max 10
  Program s rodiči a občas bez 🙂 (lekce bez rodičů jsou předem
  stanoveny)
  trvání: 1 rok
 • Modrý knoflík – pro děti od 5,5 do 6,5 roku
  Počet dětí ve skupině: 10 max
  Program bez rodičů
  trvání: 1 rok
 • Duhový knoflík pro děti od 6,5 do 8 let
  Program bez rodičů
  Počet dětí ve skupině: 8 max
  Hravá nauka před vstupem do nástrojové výuky, ale i jako všeobecný kulturně-hudební základ pro děti.

Přihlásit do kurzu se můžete prostřednictvím následujícího formuláře: Přihláška

Cvičení batolat Cvičení kojenců a batolat Jóga pro děti Masáže kojenců Montessori dílničky