Rozvrh

Možnost využívání online náhradového systému v aktuálním kurzu.

Šedé okénko: lekce je volná, můžete se přihlásit.
Červené okénko: lekce je obsazená, je možné se přihlásit na „čekací listinu“. Pokud se někdo omluví do 22.hodiny předchozího dne lekce, dojde k automatickému přihlášení a potvrzení o přihlášení na lekci Vám přijde sms zprávou a mailem.
Zelené okénko: Vaše lekce

Lekce lze omlouvat i po 22. hodině, ale již bez nároku na náhradu. Lekce si můžete rezervovat i těsně před jejím začátkem.